Nawal Farih (CD&V) ten strijde tegen misbruik van dagcontracten

Federaal parlementslid Nawal Farih (CD&V) wilt dat dagcontracten verplicht elektronisch ondertekend worden. “Opeenvolging van dagcontracten is toegestaan als de nood aan flexibiliteit kan worden aangetoond door de gebruiker. Maar we zien dat er tegelijkertijd nog vaak misbruik van gemaakt wordt. Door alle contracten elektronisch te ondertekenen, kan het misbruik beter en sneller worden aangepakt,” zegt het Farih.

Nawal Farih diende een wetsvoorstel in om het elektronisch ondertekenen van dagcontracten te verplichten. In veel gevallen zijn de uitzendcontracten al digitaal maar is het nog steeds moeilijk om te controleren op misbruik. “Met dit wetsvoorstel willen we de inspectiediensten de mogelijkheid geven om ambtshalve toegang te krijgen tot alle informatie om hun job op een goede manier uit te oefenen,” zegt Farih. “Zo zullen de inspecteurs rechtstreeks toegang krijgen tot de databank met alle ondertekende arbeidsovereenkomsten, de elektronische archiveringsdiensten en de databank van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten,” aldus het parlementslid.

“Deze toegang maakt een efficiënte verwerking van de gegevens mogelijk zonder dat de beheerder weet welke inspecteur welke verrichtingen heeft uitgevoerd,” gaat Farih verder. Het wetsvoorstel voert ook meteen een strengere sanctie in voor de gebruiker die uitzendkrachten niet op een wettelijke manier heeft tewerkgesteld. “Het slachtoffer krijgt dan een schadevergoeding die gelijkstaat met het loon dat had moeten worden betaald bij een arbeidsovereenkomst gesloten voor vier weken in plaats van de huidige twee weken,” zegt het parlementslid.

De uitzendkantoren en gebruikers van dagcontracten engageerden zich in 2018 om het aantal dagcontracten te doen dalen met 20% in 2018 en 2019. “We zijn inmiddels twee jaar later en we zien dat de doelstelling niet gehaald is,” zegt Farih, “De cijfers wijzen uit dat het aantal dagcontracten in die twee jaren samen slechts met 9,5% is gedaald. In 2019 waren er nog steeds 9, 7 miljoen dagcontracten waarvan 3,6 miljoen opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker. Er is dus een daling, maar deze is verre van voldoende,” vertelt Farih.

Daarnaast is er ook nood aan strengere controles op de informatieverplichting van bedrijven t.a.v. de ondernemingsraad volgens het parlementslid. “Uit cijfers van controles blijkt dat slechts 25% van de gecontroleerde bedrijven de informatieverplichting naleven,” gaat Farih verder. “Deze plicht houdt in dat bedrijven hun ondernemingsraden op de hoogte moeten stellen van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten.”

“Er zullen dus strengere maatregelen moeten komen om het misbruik van opeenvolgende dagcontracten verder te beteugelen. Door deze maatregelen zal er meer werkzekerheid worden gecreëerd. Daarnaast wordt er sneller een vast contract aangeboden aan mensen waardoor ze hun leven in zekerheid kunnen opbouwen,” besluit het CD&V-parlementslid.

 

Deel dit bericht:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wilt u graag updates ontvangen? Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo krijgt u maandelijks uw dosis nieuws en hoeft u niets van mijn acties te missen!

Gerelateerde berichten

Interview Knack: “Het leven is zoals een geschenk”

CD&V wil meer inzetten op apps in gezondheidszorg

Artikel Knack: “Huisartsen verplichten om enkel remgeld aan te rekenen?”

Cd&v wil huidkanker als beroepsziekte erkennen

Artikel De Standaard: “Laat patiënten alleen het remgeld betalen”

Bloedafname voor chemo moet thuis kunnen gebeuren

Wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.