Huur van sociale woning stijgt na uitkering van achterstallig mijnwerkerspensioen

Mijnwerkers in een sociale huurwoning zien deze maand mogelijk hun huur plots toenemen. Het gevolg van het achterstallige pensioen dat in 2020 in één keer is uitgekeerd.

In het kort, probleemstelling:
Een sociale verhuurder berekent zijn huurprijs aan de hand van de jaarinkomsten van de inwonenden. Ex-mijnwerkers, die in aanmerking zijn gekomen voor een pensioenpremie en in een sociale woning wonen, zien mogelijk deze maand hun huur plots toenemen. Nu blijkt dat dit het gevolg is van de éénmalige premie. Iedereen die deze prijsstijging ziet, kan een procedure opstarten. Nochtans stel ik vast dat velen deze regel niet kennen. Op mijn website kan je lezen wat je precies moet doen.

Oplossing: je huur laten herberekenen
De gezinnen in kwestie moeten simpelweg naar hun sociale verhuurder gaan om aan te tonen dat het een éénmalige  inkomstenpremie was en geen structurele loonsverhoging.

Hoe toon je dat aan?
Verzamel de inkomstenfiches van september, oktober, november en december 2022 bijeen en dien ze in. Dit zorgt ervoor dat je huurbedrag terug herrekend zal worden op je structureel gemiddeld inkomen exclusief de premie.

Artikel Het Belang Van Limburg

De herberekening van het mijnwerkerspensioen heeft ook een impact op wie een sociale woning huurt. Zeker omdat mijnwerkers tien jaar aan achterstallig pensioensupplement in één keer hebben ontvangen. Een bedrag dat varieert van 4.000 euro tot zo’n 50.000 euro bruto. Dat wordt uiteraard bij hun inkomen gerekend. Voor degenen die hun geld in 2020 hebben ontvangen, gebeurt die huurverhoging deze maand. Voor de anderen is dat vanaf januari 2024.

“Enkele mijnwerkers hebben me gesignaleerd dat hun huur plots was gestegen”, zegt Kamerlid Nawal Farih (cd&v). “Ik heb me dan bij Nieuw Dak geïnformeerd gezien de mijnwerkers duidelijk aangaven dat hun inkomen niet erg verschilde met het jaar voordien. Nu blijkt dat dit het gevolg is van de éénmalige mijnwerkerspremie. Je moet een procedure volgen om aan te tonen dat dit inkomen eenmalig is. Ik stel vast dat velen deze regel niet kennen. Het gaat om kwetsbare mensen, het is dus belangrijk om hen goed te informeren.”

Herberekening aanvragen

Probleem is dat de sociale woonmaatschappij ook geen zicht heeft op de reden waarom een inkomen plots hoger is en dus ook de mijnwerkers niet individueel kan contacteren.

“Voor de huurprijsberekening vertrekken we van het netto belastbaar inkomen van het laatste aanslagbiljet van de FOD Financiën”, zegt Myriam Indenkleef, directeur van de sociale woonmaatschappij Nieuw Dak. “Dat is het inkomstenjaar 2020 en het aanslagjaar 2021. Die inkomsten halen we uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. We hebben inderdaad gemerkt dat een aantal van onze huurders plots veel meer inkomen heeft, maar wij weten niet wat de oorzaak is. Als huurders kunnen aantonen dat hun inkomen intussen met 20 procent is gedaald, kunnen ze een herberekening aanvragen. Maar er is niet alleen het eenmalige bedrag, de mijnwerkers hebben ook een hoger pensioen. Ook dat speelt mee in de berekening van de huur.”

De huurbedragen voor eenzelfde woning variëren erg naargelang de inkomsten. Een gepensioneerde mijnwerker met een inkomen van 24.000 euro op jaarbasis die in 2020 25.000 euro heeft ontvangen aan achterstallig pensioen komt zo aan een inkomen van 49.000 euro. “Met een inkomen van 24.000 euro betaal je bijvoorbeeld 360 euro aan huur voor een flat met twee slaapkamers, met een inkomen van 49.000 euro is dat 630 euro”, zegt Indenkleef. “Voor een huis met drie slaapkamers betaal je in het eerste geval 460 euro huur en in het tweede is dat 720 euro.”

Deel dit bericht:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wilt u graag updates ontvangen? Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo krijgt u maandelijks uw dosis nieuws en hoeft u niets van mijn acties te missen!

Gerelateerde berichten

Interview Knack: “Het leven is zoals een geschenk”

CD&V wil meer inzetten op apps in gezondheidszorg

Artikel Knack: “Huisartsen verplichten om enkel remgeld aan te rekenen?”

Cd&v wil huidkanker als beroepsziekte erkennen

Artikel De Standaard: “Laat patiënten alleen het remgeld betalen”

Bloedafname voor chemo moet thuis kunnen gebeuren

Wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.